סט כרטיסיות של אותיות ה ABC

40

סט כרטיסיות של כל 26 אותיות ה ABC
ניתן לבחור בין אותיות קטנות lowercase לאותיות גדולות uppercase.
הכרטיסיות ניתן לשילוב עם כל משחקי ההתאמה והזיכרון ולתרגול עם לוח אות פותחת וסוגרת.