סט כרטיסיות של אותיות האלף בית (דפוס)

50

סט כרטיסיות של כל 27 אותיות האלף בית (כולל סופיות).
הכרטיסיות ניתן לשילוב עם כל משחקי ההתאמה והזיכרון ולתרגול עם לוח אות פותחת וסוגרת.