שלבי העבודה עם לוח אות פותחת וסוגרת

כשמו כן הוא, לוח שיאפשר לילדנו לזהות את האות הפותחת והסוגרת (הצלילים) במילה. העבודה איתו תעשה בשלבים ובהתאם לשלב בו נמצא הילד.

נזכור כי הילדים עדיין בשלבי למידה ונרצה שיחוו כמה שיותר הצלחות. נתאים את הרמה לילד אם באמצעות סיוע מצידנו או באמצעות צמצום הכרטיסיות.

איך משחקים?

נניח במרכז הלוח את כרטיסיית האובייקט (התמונה) ומתחת את כרטיסיית התווית (המילה). במידה והילד יודע כבר לזהות ולהתאים את המילה לתמונה ניתן לו לבצע זאת בעצמו, במילה ולא, נסייע לו כמובן.

נקריא את המילה וננסה לזהות ביחד את האות הפותחת (הצליל הפותח) של המילה. בשלב הראשון מומלץ להתחיל עם מספר כרטיסיות מצומצם (של אותיות האלף בית), נתחיל אפילו משתיים (של האות הפותחת והסוגרת של אותה מילה) ונעלה את הכמות בהדרגה.

לאחר זיהוי האות הפותחת אם ע"י הצליל או ע"י התאמה חזותית (תלוי בשלב בו נמצא הילד ובמטרת התרגול) נמשיך לזיהוי האות הסוגרת.

ילדים שכותבים יוכלו לוותר על השימוש בכרטיסיות של אותיות האלף בית ולכתוב בעצמם במקום המתאים את האותיות (מימין ומשמאל לתמונה).

בשלב הסופי יוכלו הילדים לכתוב בעצמם את המילה ולוותר על הנחת כרטיסיית התווית (המילה).