שלבי עבודה עם כרטיסיות 3 חלקים

הכרטיסיות מתאימות לרוב לגילאי 2-6 ולגילאים מאוחרים יותר כאשר נרצה ללמד שפה נוספת. הסטים מורכבים מ-3 חלקים:
1. כרטיסיית הבקרה בה מופיעה תמונה ומילה.
2. כרטיסיית האובייקט בה מופיעה תמונה בלבד.
3. כרטיסיית התווית בה מופיע שם האובייקט בלבד.

השימוש בכרטיסיות מתאים לילדים שעדיין לא קוראים, לילדים בראשית קריאה וגם לילדים שעדיין לא מדברים.בעזרת הכרטיסיות נוכל להרחיב את אוצר המילים ולעבוד על התאמה חזותית, רצף, קריאה, כתיבה וסיווג לקטגוריות.
ראשית העבודה עם הכרטיסיות תהיה בסיוע של הורה (או כל מבוגר אחר) או אח גדול שיודע לקרוא. לאחר מכן יוכל הילד לעבוד לבד תוך שימוש בכרטיסיית הבקרה.
הלמידה צריכה להיות חווייתית ולכן במידה והילד צדק נחזק אותו ובמידה וטעה נעבוד שוב ביחד על הכרטיסיות.
כמובן שתמיד נתאים את הלמידה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד.

אז איך מתחילים?

שלב 1 - הצגת כרטיסיות הבקרה

נתחיל בהצגת 2-3 כרטיסיות בקרה (רצוי שהאובייקטים יהיו שונים זה מזה מבחינה חזותית).
בגילאים הצעירים נצביע על כל כרטיסייה ונציין את שם האובייקט, את הגדולים יותר אפשר לשאול שאלות בהתאם לנושא הכרטיסיות.

שלב 3 - התאמת התמונה לאובייקט תלת ממדי

בשלב זה נחזור להשתמש בכרטיסיית הבקרה ונבצע התאמה בינה לבין האובייקט התלת ממדי.
לעתים האובייקט לא יתאים בדיוק בצבעיו לתמונה ויתכן שהילד יזדקק לסיוע בצימוד הכרטיסייה לדגם.

שלב 5 - התאמת כרטיסיית האובייקט לכרטיסיית התווית

לשלב זה נגיע לאחר שהילד הכיר את שם האובייקט והתאמתו לתמונה המתאימה בין אם הוא קורא או לא.
לאחר שנשייך כל מילה לאובייקט, נניח את כרטיסיות הבקרה ונבדוק האם צדקנו.
כרטיסיית הבקרה מאפשרת לילד לבדוק בעצמו האם צדק או טעה ולתקן במידה הצורך.

שלב 2 - התאמת התמונות

בשלב זה נבצע התאמה חזותית בין כרטיסיית האובייקט (התמונה) לכרטיסיית הבקרה.

שלב 4 - התאמת כרטיסיית הבקרה לכרטיסיית התווית (המילה)

נעבור לשלב זה כאשר הילד מתחיל לגלות עניין באותיות ובקריאה.
נניח את כרטיסיית הבקרה ובשלבים נציג בכל פעם תווית (מילה) אחת, נקרא את המילה ונניח מתחת לכרטיסיית הבקרה.
כמובן שגם ילדים שאינם קוראים יכולים לבצע התאמה חזותית בין השתיים, מבחינתם האותיות הן סמלים.

שלב 1 - הצגת כרטיסיות הבקרה

נתחיל בהצגת 2-3 כרטיסיות בקרה (רצוי שהאובייקטים יהיו שונים זה מזה מבחינה חזותית).
בגילאים הצעירים נצביע על כל כרטיסייה ונציין את שם האובייקט, את הגדולים יותר אפשר לשאול שאלות בהתאם לנושא הכרטיסיות.

שלב 2 - התאמת התמונות

בשלב זה נבצע התאמה חזותית בין כרטיסיית האובייקט (התמונה) לכרטיסיית הבקרה.

שלב 3 - התאמת התמונה לאובייקט תלת ממדי

בשלב זה נחזור להשתמש בכרטיסיית הבקרה ונבצע התאמה בינה לבין האובייקט התלת ממדי.
לעתים האובייקט לא יתאים בדיוק בצבעיו לתמונה ויתכן שהילד יזדקק לסיוע בצימוד הכרטיסייה לדגם.

שלב 4 - התאמת כרטיסיית הבקרה לכרטיסיית התווית (המילה)

נעבור לשלב זה כאשר הילד מתחיל לגלות עניין באותיות ובקריאה.
נניח את כרטיסיית הבקרה ובשלבים נציג בכל פעם תווית (מילה) אחת, נקרא את המילה ונניח מתחת לכרטיסיית הבקרה.
כמובן שגם ילדים שאינם קוראים יכולים לבצע התאמה חזותית בין השתיים, מבחינתם האותיות הן סמלים.

שלב 5 - התאמת כרטיסיית האובייקט לכרטיסיית התווית

לשלב זה נגיע לאחר שהילד הכיר את שם האובייקט והתאמתו לתמונה המתאימה בין אם הוא קורא או לא.
לאחר שנשייך כל מילה לאובייקט, נניח את כרטיסיות הבקרה ונבדוק האם צדקנו.
כרטיסיית הבקרה מאפשרת לילד לבדוק בעצמו האם צדק או טעה ולתקן במידה הצורך.